Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

Studie v rámci projektu vědy a výzkumu;

výzkumné práce a semináře realizované v roce 2005 a 2006

Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku 2015

MD ČR, 2005, seminář 2006

 

Vypracování systému na vytváření spravedlivého prostředí dopravního trhu včetně harmonizace zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury

MD ČR, 2005, seminář 2006

 

Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů

MD ČR, 2005, seminář 2006

 

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí MD ČR, 2005, seminář 2006

 

Zpoplatnění železniční infrastruktury z hlediska její konkurenceschopnosti v mezinárodní dopravě
MD ČR, 2008 - 2010   Dílčí cíl 007 , Odborná monografie

 

------------------------------------------------------

Vlastní zprávy a výsledky řešení těchto projektů jsou k dispozici v archivu SBP Consult
k volnému nahlédnutí a projednání jejich  ev. dalšího využití

 

Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku 2015

MD ČR, 2004 - 2006; seminář 2006

 

Vypracování systému na vytváření spravedlivého prostředí dopravního trhu včetně harmonizace zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury

MD ČR, 2005 – 2006; seminář 2006

 

Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů

MD ČR, 2004 – 2006; seminář 2006

 

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí MD ČR, 2005 – 2006; seminář 2006

 

Zpoplatnění železniční infrastruktury z hlediska její konkurenceschopnosti v mezinárodní dopravě
MD ČR, 2008 - 2010   Dílčí cíl 007 , Odborná monografie