Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující  organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

Abstrakta vybraných prací SBP Consult

Uvedená abstrakta byla umístěna na web stránky SBP z důvodů častých dotazů na způsob řešení a zpracování citovaných problematik uvedených v seznamu níže. Jednotlivé zprávy k řešení jsou k dispozici pro nahlédnutí a projednání jejich ev. využití. Viz odkaz „Kontakt“ na  SBP Consult, s.r.o.

Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku 2015

Rozvoj dopravních sítí v ČR (pdf, 32 kB)

 

Vypracování systému na vytváření spravedlivého prostředí dopravního trhu včetně harmonizace zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury

Vypracování systému na vytváření ... (pdf, 40 kB)

 

Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů

Systém na podporu rozhodování ve financování dopra..... (pdf, 30 kB)

 

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

Mezikrajové srovnání standardů dopravní obsl..... (pdf, 30 kB)

 

Stanovení sazeb výkonového mýtného podle agresivity vozidel na vozovky, vyjádřené podíly na nákladech vyvolaných opravami a prevencí poškozování vozovek

Sazby výkonového mýtného (pdf, 46 kB)

 

Průzkum a analýza obsazenosti individuální automobilové dopravy

Zjištění průměrné obsazenosti (pdf, 28 kB)

 

Audit cen mezinárodní a vnitrostátní železniční přepravy osobních automobilů

Audit cen fakturace plateb .. (pdf, 22 kB)

 

Marketing a spolupráce při vypracování žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti na cyklostezky pro město Náchod a obec Velké Poříčí, INTERREG 2005– 2006.

Cyklostezky (pdf, 20 kB)