Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující  organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

 

Počítačové modely v rámci systému na podporu rozhodování a predikční modely

Seznam vybraných počítačových modelů zpracovaných SBP Consult od roku 1998 do roku 2010

Tyto PC modely jsou k dispozici pro nahlédnutí a projednání ev. použití u autora modelů
 ing. Emila Šlachty, Dr. Sc.,  SBP Consult

ISD      Informační systém dopravy

OV       Objemy a výkony dopravy – predikce

FP        Vliv vybraných faktorů na predikce dopravy

D-R      Doprava – Regrese – regresní analýzy pro predikční modely

KD       Kombinovaná doprava – ekonomický model

C.H.E.SR  Cestné hospodárstvo, ekonomika – Slovenská republika

PSP      Přínosy silniční přepravy

SFDI    Státní fond dopravní infrastruktury – soubor kritérií a jejich vah na hodnocení projektů

RDS 2  Rozvoj dopravních sítí v ČR – varianty prognóz

HD       Harmonizace prostředí dopravního trhu v ČR

EDD     Ekonomika druhů dopravy

ESD     Ekonomika silničních dopravy

VM      Výkonové mýtné – výpočet výkonového mýtného podle míry poškozování vozovek kategoriemi vozidel, a nákladů na odstraňování poruch a na stavební údržbu

        Nákladová ekonomika železničního dopravce a konkurence se silničním dopravcem