Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

 

Reference SBP Consult, s.r.o.

Reference obsahují v anotační formě aktivity poradenské společnosti SBP Consult od jejího vzniku v roce 1993 do roku 2010.

Reference zpracovány podle Centrálního konzultačního registru (CCR) PHARE/TACIS.

 

Zprávy o řešení problematik uvedených v seznamu referencí dle níže uvedeného Obsahu jsou k dispozici pro nahlédnutí a projednání jejich ev. využití – viz odkaz „Kontakt“ na  SBP Consult, s.r.o.

Obsah

0200    Životní prostředí (pdf, 28 kB)

0400    Energie (pdf, 14 kB)

0600    Stavebnictví (pdf, 13kB)

0800    Doprava (pdf, 69 kB)

0900    Řízení veřejného sektoru (pdf, 21 kB)

1000    Ekonomická a průmyslová politika (pdf, 30 kB)

 

Souhrn referencí SBP Consult (pdf, 87 kB)