Profil

Činnost

Projekty VaV

Studie, analýzy

Počítačové modely

Reference

Abstrakta

Nabízíme

Spolupracující  organizace

Kontakt

Mapa stránek

 

Profil společnosti

SBP Consult, s.r.o. je inženýrská poradenská firma s mezinárodní působností, založená v roce 1993 ve spolupráci s významnou francouzskou inženýrskou organizací BCEOM - Societe Francaise d´Ingenierie.

Má tradici v oblastech: poradenství, zpracování studií, analýz, projektů a výzkumu pro orgány státní správy, regiony, kraje, obce a svazky obcí, pro podnikatelskou sféru a pro organizace v rámci EU.

 

Hlavní zaměření

·        fondy EU

·      zpracování žádostí o granty z fondů EU a z fondů zahraničních donorů

·     evaluace programů EU a finančních mechanismů (EHP/Norsko, Swiss Fund, apod.)

·      dotační management

·           systémové inženýrství

·         informační systémy a systémy na podporu rozhodování

·         počítačové modely simulační a prognostické

·         doprava a dopravní systémy, dopravní infrastruktury, výzkum

·         ekonomika dopravy, externí náklady druhů dopravy a jejich internalizace      

·         zajištění mezinárodní spolupráce a zahraničních informací

 

Formy činnosti

Konzultace; zpracování žádostí o granty z fondů EU a z fondů zahraničních donorů (EHP, Norsko, Švýcarsko, apod.); administrace dotačních projektů a veřejných zakázek; výzkum, zpracování odborných analýz, expertíz a studií; vývoj specializovaných počítačových modelů a systémů na podporu rozhodování, inženýrská činnost.

 

Služby SBP Consult využívají

·       ministerstva (Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

·       města, obce

·      organizace, společnosti, podniky, fyzické osoby

·      zahraniční organizace, podniky, společnosti (např.: BCEOM - Francie, COWI - Dánsko,                     GOPA - Německo, OVE ARUP - Velká Británie, ALL PLAN - Rakousko, INFRACONSULT - Rumunsko, NEXEL - Polsko)